Fotobond Nederland
De landelijke bond van Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV)

Fotobond afdeling Brabant-West van de BNAFV
De regionale afdeling Brabant-West waaronder de TAFV valt.